BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ve DEĞİŞİM PROGRAMLARI KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Home / İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ

Erasmus (+) Öğrenim Hareketliliği Verilerinin Hareketlilik Aracına Girilmesi ve Öğrenci Dosya Kapama

Erasmus ders verme hareketliliği başvurularının kabul ve kontrol edilmesi

Erasmus İkili anlaşmalarının oluşturulması

Erasmus Öğrenim Hareketliliği 1.Ara rapora veri hazırlama süreci

Erasmus Öğrenim Hareketliliği Yerleştirme Listelerinin Oluşturulması ve Duyurulması

Erasmus öğrenim hareketliliğine ilişkin teklif çağrısı verilerinin oluşturulması

Erasmus Staj hareketliliği başvuru takviminin oluşturulması ve takvimin duyurulması

Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Değişim Süreci Giden Öğrenci Başvuru ve Değerlendirme

Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Değişim Süreci Giden Öğrenci Değişim Esnası

Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Değişim Süreci Giden Öğrenci Değişim Sonrası

Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Değişim Süreci Giden Öğrenci Hazırlık Süreci
Gelen Erasmus Öğrencileri Başvuru Süreci
Gelen Erasmus öğrencileri Oryantasyon Süreci
Gelen Erasmus öğrencilerine dönem sonunda transkriptlerinin gönderilmesi
Gelen Erasmus öğrencilerine öğrenci kimlik kartı çıkarılması
Gelen Öğrenciler Dönem Kapanışı ve Öğrenci Statüsünün Sona Erdirilmesi
Mevlana Değişim Programı Dönem Kapanış İşlemleri
Mevlana Değişim Programı Gelen Öğretim Üyesi Ders Verme Süreci Faaliyet Öncesi Süreç
Mevlana Değişim Programı Gelen Öğretim Üyesi Ders Verme Süreci Hazırlık Süreci
Mevlana Değişim Programı Hibelendirme
Mevlana Değişim Programı Öğrencilerinin Ders Denkliği
Mevlana Değişim Programları Başvuru Kabul Süreci
Öğrencilerin hibe sözleşmelerinin hazırlanması iş akış şeması
Raporlar Teklif Çağrısı, 1.Ana Rapor ve 2.Ana Rapor Sonrası Hibe Sözleşmelerinin İmzalanması
Raporlar-Nihai Raporun Hazırlanması ve Teslim Edilmesi
Yeni dönem Erasmus belgelerinin düzenlenmesi iş akış ş.
Yeni dönem için bankada Erasmus hesabı açma süreci