BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ve DEĞİŞİM PROGRAMLARI KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Home / PERSONEL DERS VERME HAREKETLİLİĞİ

Genel Bilgiler

Personel Hareketliliği: Yükseköğretim kurumlarının akademik personelinin veya işletmelerde görevli bir personelin yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumunda ders vermesine veya yükseköğretim kurumlarının akademik ve idari tüm personelinin yurtdışında bir kuruluşta mesleki gelişimlerine yönelik bir kursa/eğitime katılmaları (konferanslar hariç) ya da işbaşı eğitimi/izleme yapmaları.

Ders vermeye/Eğitim almaya yönelik personel hareketliliğinde; seyahat süreleri hariç 2 günden 2 aya kadar olabilir. Her durumda, ders vermeye yönelik bir faaliyet haftalık ya da daha kısa süreli kalışlarda en az 8 saatlik bir ders verme faaliyeti içermelidir.

Katılımcı Kuruluşların Görevleri Nelerdir?

Hareketlilik projesinde yer alan katılımcı kuruluşlar şu rol ve görevleri üstlenirler:

Gönderen Kuruluş: Öğrenci ve personelin seçimi ve yurt dışına gönderilmesinden sorumludur. Bu görev hibe ödemeleri, hareketlilik dönemine hazırlık, izleme ve tanımayı da içermektedir.

Ev sahibi Kuruluş  : Yurt dışından gelen öğrenci/personeli kabul etmek, onlara eğitim/staj veya faaliyet programı önermekle yükümlüdür.

 Ders Verme Hareketliliğine Katılabilme Şartları

ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda en az yarı zamanlı öğretim elemanı olunması,

  1. Üniversiteler arası anlaşmanın olması,
  2. Hem gönderen hem de misafir olunan yükseköğretim kurumu tarafından kabul edilen bir öğretim programının (teaching programme)olması (Öğretim programı taraflarca imzalanmış olmalı ve en azından gerçekleştirilecek programın genel amaç/hedeflerini, içeriğini ve beklenen sonuçlarını içermelidir)

NOT: Ders verme hareketliliği sonrasında hibe almaya hak kazanabilmek için misafir olarak gidilen yükseköğretim kurumunda en az 5 ders saati ders vermek gerekmektedir.

Kaynak:Ulusal Ajans

Hareketlilik Öncesi Yapılması Gerekenler

1- İkili Anlaşma ( Gideceği Üniversite ile ilgili Akademik yılı kapsayan anlaşma yapılmış olması gerekmektedir.)

2-  Davet Mektubu (Karşı Üniversitenin ilgili biriminin Davet yazısının aslı ve çevirisi, kalınacak süre gün, ay, yıl verilecek toplam ders saati belirtilmelidir. En az 5 saat ders verilmelidir.)

3-  Görevlendirilme yazısı (Öğretim Üyesinin bağlı olduğu birimin görevlendirme yazısı)

4-  Nüfus Cüzdan fotokopisi

5-  Banka Cüzdan fotokopisi (Belirlenen Banka Şubesinde kendi adına vadesiz Euro hesabı açılması ve banka cüzdan fotokopisi)

6- Öğretim Elemanı Sözleşme Formu (Ofis tarafından hazırlanacak sözleşme’nin tarafınızdan imzalanması gerekmektedir. Sözleşme Banka Hesabı açıldıktan sonra yapılmalıdır.)

Hareketlilik Sonrası Ofise Teslim Edilmesi Gereken Belgeler;

1- Katılım Sertifikası (Ders Verme faaliyetinin tamamlandığına dair gidilen Üniversite’den imzalı-mühürlü alınacak belge)

2-  Öğretim Elemanı Rapor Formu (İmzalı olarak ofise teslim edilecek)

3-  Öğretim Elemanı Bilgi Formu

4-  Uçak Bileti (Biletin ve faturanın aslı)

5-  Pasaport kimlik sayfası ve uçuş kartının fotokopisi (Uçuş kartlarının tamamlanmaması durumunda pasaport kimlik sayfası ve giriş-çıkış sayfasının fotokopisi)